פגישת רכש

פגישת העיצוב הראשונה איתי הינה חשובה וייחודית, בה אהיה קשובה לרצונכם ואהיה פתוחה לכיווני חשיבתכם ומאווייכם.

פגישה זו תאפשר לנו לבצע בחינה יסודית של הנכס ולהציע לכם סדרה של חלופות. אני אייעץ לכם בכל הבט הקשור לשיפור עיצוב החלל. אני אחלוק אתכם את רעיונותיי, ואחלוק אתכם את כל ההיבטים השונים המנחים אותנו.

בעקבות ביקור זה, אני אמסור לכם הצעת מחיר המפרטת את אשר  אבצע לאורך כל שלבי תהליך הפרויקט, ללא עלות או התחייבות, מכאן אתם תחליטו באופן חופשי אם להמשיך לשלב הבא. ייעוץ ראשוני זה מאפשר לכם להבין בצורה ברורה יותר את כל שלבי הליך הפרויקט (השיפוץ), זה מאפשר לכם קבלת ייעוץ ראשוני בלא התחייבות מצדכם.

                                                                                                 service@meska.co.il    052.555.2997