ליווי באתר

בסטודיו Meska אנו מפקחים אחר כל הנעשה בשטח ומתאמים בין בעלי המקצוע השונים. ביקורים סדירים באתר מאפשרים לבדוק את התקדמות העבודה, עד לקבלה סופית, כדי להבטיח ביצועים אופטימליים של העבודה.

• בקרה ותיאום בין בעלי המקצוע השונים

• עמידה בזמנים של אספקה

• תחזוקה של עלויות האובייקטיביות

• ארגון והפצה של דו"ח סיכום במפגשי האתר

• קבלת מפתחות.

                                                                                                 service@meska.co.il    052.555.2997